Generalforsamling 2024

Grauballe Vandværk A.m.b.a.
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 7. marts 2024 - kl. 19.30
på Grauballelund
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Generalforsamling 2023

Grauballe Vandværk A.m.b.a.

afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 9. marts 2023 - kl. 19.30

på Grauballelund

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Ny vandanalyse januar 2023: Fortsat god vandkvalitet

Der er netop afsluttet en omfattende kontrol af vandkvaliteten ved Grauballe Vandværk, og analyserne viser, at alle målepunkter holder sig inden for myndighedernes fastsatte krav.
 
Som en del af den ene analyse, er der bl.a. undersøgt for forekomster af de meget omtalte PFAS forbindelser - og det er glædeligt, at der ikke er fundet noget som helst målbart, som kan henføres til PFAS forbindelser.
Hvis du som forbruger ønsker at se detaljerne i vandanalyserne, vil de blive posted her på vandværkets hjemmeside hurtigst muligt.
 
/Bestyrelsen for Grauballe Vandværk

Midlertidig lukning af vandet på Allinggaardsvej - torsdag den 30.6.2022, kl. 8-12

Vi skal renovere trykventiler og reparere en mindre utæthed - og smeden lukker op for vandet så snart, han er færdig.

Fortæl gerne om lukningen til naboer langs Allinggaardsvej

/Søren Thyrsted

Tlf. 2028 1252